Float banner Left 160x600

Float banner Left 160x600

Thời báo Việt Đức – Adventskalender: Ngày thứ 22

Nhớ một mùa hè chớm nặng Tình yêu!

 

Hè sắp qua, mãi chẳng thấy cuốc kêu?

Con ong mật, lười bay hơn mọi bữa

Chuồn chuồn buồn chao nghiêng bậu cửa!

Dã tràng ơi! Thồ cát mãi làm chi?

 

Hè cứ về, cứ thế lặng lẽ đi

Chưa kịp vui đã chia lià đôi nửa

Tình nào tắt khi vừa bén lửa?

Chưa kịp say, đã cạn hết hè?

 

Hè chưa về lòng đã rộn tiếng ve

Cố đóng cửa để không còn hè nữa!

Nhưng không hè, lòng chỉ còn một nửa

Muốn cài then, nhung nhớ chẳng thể cài…

 

Hè nay đi, hè khác đến mốt mai?

Tóc em ngắn, cứ bảo cho dễ chải

Hè ngắn như tóc rối lòng tôi mãi

Mau mau đi! Tôi ngóng đợi từng hè…

Thế Sáng (Berlin 2014)