Float banner Left 160x600

Float banner Left 160x600

Thuê nhà cần biết: Quy định giới hạn tăng tiền thuê nhà

Ảnh minh họa: pixabay.com

Đối với người thuê nhà sống ở các khu vực tập trung dân cư, có những quy định về giới hạn tăng tiền thuê nhà được gọi là “Kappungsgrenzenverordnungen”.

Đây là một chính sách chính phủ nhằm kiểm soát tăng giá thuê nhà ở những khu vực có nhu cầu lớn về nhà ở và nguy cơ thiếu hụt căn hộ với giá phải trả hợp lý cho người thuê.

Theo Kappungsgrenzenverordnungen, chủ nhà không được tăng quá 20% trong vòng 3 năm. Điều này giúp bảo vệ người thuê nhà khỏi những tăng giá không hợp lý, đồng thời giữ cho giá thuê nhà ổn định hơn trong khu vực có nhu cầu cao và nguy cơ thiếu hụt nhà ở.

Kappungsgrenzenverordnungen thường được thiết lập và quản lý bởi chính phủ các bang hoặc thành phố, và áp dụng cho các khu vực địa lý cụ thể. Đối với hầu hết các thành phố lớn và các vùng lân cận, đều có những quy định như vậy.

HN