Float banner Left 160x600

Float banner Left 160x600

Tiền hỗ trợ mua nhà Baukindergeld

Ảnh minh họa: T.Chất

TBVĐ- Baukindergeld là tiền hỗ trợ mua nhà của nhà nước và không cần hoàn trả lại. Với khoản tiền này, chính phủ liên bang muốn hỗ trợ những gia đình lần đầu tiên mua nhà hay căn hộ để ở.

Điều kiện nhận Baukindergeld

Tiền Baukindergeld được cấp cho những gia đình mua bất động sản từ ngày 01-01-2018 với mục đính sử dụng cho cá nhân. Những bất động sản được mua trước thời điểm đó hay mua để cho thuê hay mở cửa hàng kinh doanh đều không được hỗ trợ. Vào thời điểm đệ đơn người con phải chưa đủ tuổi vị thành niên, cùng sống chung trong hộ gia đình và có tiêu chuẩn nhận tiền con Kindergeld (đến năm 25 tuổi). Có nghĩa, cha mẹ được nhận Baukindergeld khi vào thời điểm đệ đơn người con chưa đủ 18 tuổi và được cấp đến khi người con đủ 25 tuổi, do đến 25 tuổi người con vẫn có tiêu chuẩn Kindergeld.

Đối tượng được nhận Baukindergeld

Những gia đình có một hay nhiều con và thu nhập bị tính thuế của gia đình tối đa 75.000 Euro, cộng thêm 15.000 Euro cho mỗi người con. Theo đó, những gia đình có một con được phép có thu nhập tính thuế đến 90.000 Euro mỗi năm, với hai con tối đa 105.000 Euro. Nếu vượt quá ngưỡng này sẽ không được nhận Baukindergeld. Quyết định là thu nhập trong hai năm gần nhất, có nghĩa, đối với những người đệ đơn năm 2018 sẽ xem xét thu nhập của năm 2016 và 2017.

Mức hỗ trợ

Các gia đình được hỗ trợ 1.200 Euro cho mỗi người con mỗi năm và được cấp trong vòng 10 năm. Baukindergeld được áp dụng toàn liên bang. Baukindergeld được cấp cho những bất động sản được mua từ 1-1-2018 và ngày cuối cùng có thể đệ đơn xin là 31-12-2020. Liệu sau năm 2020 có thể tiếp tục xin Baukindergeld hay không phụ thuộc vào việc chính phủ mới được thành lập năm 2021 có tiếp tục hỗ trợ khoản tiền này không.

Baukindergeld Bayern Plus

Ngoài tiền Baukindergeld áp dụng cho toàn liên bang, tiểu bang Bayern còn hỗ trợ thêm 300 Euro mỗi năm cho mỗi người con, cũng trong vòng 10 năm khi mua bất động sản. Theo đó, tiền Baukindergeld tại tiểu bang Bayern tăng từ 12.000 Euro lên 15.000 Euro mỗi người con. Ngoài ra, tại Bayern còn có khoản tiền hỗ trợ mua nhà Eigenheimzulage được trả một lần 10.000 Euro, không chỉ cho gia đình có con mà cho cả người độc thân nuôi con và những cặp đôi không có con khi mua bất động sản.

Lưu Phong

Từ ngày 18-9-2018 có thể đệ đơn xin Baukindergeld. Chi tiết thủ tục đệ đơn xin tiền hỗ trợ mua nhà Baukindergeld có thể tìm đọc trên Thời báo Việt Đức số tháng 10.2018

Ý kiến

Hoàn thành bình luận