Float banner Left 160x600

Float banner Left 160x600

Từ 1-7-2019 tăng tiền con Kindergeld

Ảnh minh họa: Trung Hiếu

TBVĐ- Từ 1-7- 2019, tiền con được tăng thêm 10 Euro cho mỗi người con.

Theo đó, người con đầu và thứ hai đực nhận 204 Euro, người con thứ 3 được 210 Euro, mỗi người con tiếp theo 235 Euro một tháng.

Dự kiến, tiền con Kindergeld sẽ tăng tiếp 15 Euro cho mỗi đứa trẻ từ 01.01.2021, cụ thể như sau  219 Euro cho đứa trẻ thứ nhất và thứ 2, 225 Euro cho đứa trẻ thứ 3 và 250 Euro từ trẻ thứ  tư.

Về cơ bản, tiêu chuẩn nhận tiền con được tính từ tháng đứa trẻ sinh đến sinh nhật lần thứ 18. Nếu trẻ tiếp tục học nghề hoặc vào đại học thì sẽ được nhận tiền con đến năm 25 tuổi. Thanh thiếu niên thất nghiệp được nhận tiền con đến năm 21 tuổi.

Tiền con thường được chi trả cho người có quyền chăm sóc thông thường là bố hoặc mẹ. Ông bà cũng có quyền nhận tiền con (Kindergeld) cho cháu ruột của mình, nếu người cháu đó được ông bà thường xuyên chăm sóc và trông nom. Nếu cha mẹ của đứa bé sống ở các nước khác nhau, đứa bé sống chủ yếu với ai thì người đó có quyền nhận được tiền Kindergeld. Ví dụ người bố ly dị sống một mình ở Đức, người mẹ nuôi con ở Tiệp sẽ nhận được tiền Kindergeld.

Lưu Phong