Float banner Left 160x600

Float banner Left 160x600

Thị thực tái nhập cảnh vào Đức

28/06/2018 0

Trường hợp có giấy phép lưu trú có giá trị ở Đức và chỉ tạm thời ở Việt Nam (dưới 6 tháng). Nếu mất hộ chiếu với giấy phép lưu trú được cấp trong đó […]

1 2 3 12