Float banner Left 160x600

Float banner Left 160x600

Không ghi chú chất phụ gia trên thực đơn sẽ bị phạt

Ảnh minh họa: Trần Hiếu

LTS: Một độc giả thư hỏi Thời Báo Việt Đức với nội dung: Quán ăn ca tôi va b kim tra v sinh. Người kim tra yêu cu chúng tôi phi làm li thc đơn và in li toàn b bng giá vì hin ti không có ghi chú các cht ph gia thc phm. H gia hn cho chúng tôi trong vòng 3 tháng phi thc hin vic này, nếu không s b pht. Tôi lo s ghi chú ph gia thì khách s không dám ăn, mà không ghi chú li s b pht nng. Chúng tôi phi làm sao? Có cn thiết phi ghi chú không và nếu b pht thì có đắt lm không?

Theo luật pháp Đức, việc ghi chú các chất phụ gia trên thực đơn và bảng giá là quy định bắt buộc.

Điều số 1169/2011 Quy định thông tin thực phẩm (Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 – Lebensmittel-Informationsverordnung, viết tắt là LMIV) được Nghị viện Châu Âu thông qua ngày 25-10-2011 và áp dụng kể từ tháng 12-2011 nhằm điều chỉnh vấn đề thông tin đầy đủ và chi tiết các chất phụ gia trong thực phẩm dựa theo bộ luật bảo vệ người tiêu dùng…

Để đọc đầy đủ nội dung bài viết bạn đọc có thể tìm đọc trên Thời báo Việt Đức số tháng 04.2017

Minh Quân