Float banner Left 160x600

Float banner Left 160x600

Ba Yếu Tố Khiến Giá Khí Đốt Năm 2024 Tăng ở Đức

Hình ảnh minh họa được tạo bởi Dall E 3

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu hiện nay, giá khí đốt ở Đức dự kiến sẽ tăng vào năm 2024. Một loạt các yếu tố kinh tế và chính sách đã góp phần vào sự tăng này, làm dấy lên mối quan tâm lớn đối với người tiêu dùng và các hộ gia đình. Dưới đây là ba yếu tố chính ảnh hưởng đến sự tăng giá này.

1. Tăng Thuế CO₂

Chính phủ Liên bang Đức đã quyết định tăng thuế CO₂ từ 30 Euro lên 45 Euro cho mỗi tấn CO₂ từ năm 2024. Điều này là một phần của nỗ lực nhằm giảm lượng khí thải carbon dioxide và làm đầy khoảng hổng ngân sách hàng tỷ Euro. Ban đầu, mức tăng này dự kiến chỉ lên tới 40 Euro, nhưng cuối cùng đã được điều chỉnh cao hơn, tác động mạnh mẽ đến chi phí năng lượng.

2. Thuế Giá Trị Gia Tăng (VAT) Tăng Lên

Một yếu tố quan trọng khác là sự tăng trở lại của thuế giá trị gia tăng (VAT) cho khí đốt lên mức 19% sau khi đã được giảm xuống 7% trong năm 2023. Đây là một phần của chính sách kích thích kinh tế, nhưng bây giờ lại được điều chỉnh trở lại, gây áp lực lên giá khí đốt đối với người tiêu dùng.

3. Kết Thúc Chính Sách Giảm Giá Khí Đốt

Thêm vào đó, việc kết thúc chính sách giảm giá khí đốt, nhằm giảm bớt chi phí tăng cho người tiêu dùng, cũng sẽ không còn vào năm tới. Điều này có nghĩa là người tiêu dùng sẽ phải chịu đựng một phần lớn gánh nặng tài chính do chi phí năng lượng tăng.

Những thay đổi này đã khiến Check24, một trang web so sánh giá, dự đoán rằng hộ gia đình bình thường sẽ phải chịu chi phí phát sinh thêm gần 370 Euro mỗi năm.

HN