Float banner Left 160x600

Float banner Left 160x600

Số Dư Trung Bình Trong Tài Khoản Girokonto của Người Đức là bao nhiêu?

Ảnh minh họa

Theo nghiên cứu mới nhất của Ngân hàng Liên bang Đức, số tiền tiết kiệm trên tài khoản Girokonto của người Đức không chỉ biến đổi theo trình độ học vấn và đào tạo nghề nghiệp mà còn theo các nhóm tuổi.

Số Dư Tùy Thuộc vào Độ Tuổi

Nghiên cứu chỉ ra rằng, ở nhóm tuổi từ 16 đến 24, số dư trung bình trên tài khoản Girokonto là khoảng 1.400 Euro. Khi bước vào nhóm tuổi từ 25 đến 34, con số này tăng lên, với trung bình khoảng 2.200 Euro. Điều này có thể phản ánh sự tăng trưởng về thu nhập và khả năng tiết kiệm khi bước vào giai đoạn sự nghiệp ổn định.

Tăng Trưởng Ở Độ Tuổi Trung Niên và Cao Niên

Đối với nhóm tuổi trung niên, đặc biệt là từ 55 đến 64 tuổi, số dư trung bình trên tài khoản Girokonto là khoảng 3.100 Euro. Điều này có thể phản ánh sự ổn định về tài chính và khả năng tích lũy tiền tiết kiệm cao hơn ở độ tuổi này. Đáng chú ý, ở những người ở độ tuổi 75 trở lên, số dư tài khoản thậm chí còn tăng lên, đạt mức trung bình khoảng 4.200 Euro.

Số liệu trên không chỉ phản ánh về khả năng tiết kiệm của từng nhóm tuổi mà còn phản ánh về sự thay đổi trong thói quen và nhu cầu tài chính qua từng giai đoạn cuộc đời. Người trẻ tuổi có xu hướng tiết kiệm ít hơn do thu nhập thấp và nhu cầu chi tiêu cao, trong khi những người ở độ tuổi trung niên và cao niên thường có khả năng tiết kiệm cao hơn do thu nhập ổn định và nhu cầu chi tiêu giảm dần.

HN