Float banner Left 160x600

Float banner Left 160x600

Bang Bayern cấp tiền gia đình Familiengeld từ 1-9-2018

Ảnh minh họa: pixabay.com

TBVĐ- Ngày 11-7-2018, tiểu bang Bayern đã thông qua Luật Tiền Gia đình Familiengeldgesetz, có hiệu lực từ 1-9- 2018.

Tiểu bang Bayern sẽ hỗ trợ cho những gia đình có con từ một đến hai tuổi, cụ thể cho trẻ em từ 13 đến 36 tháng 250 Euro mỗi tháng cho mỗi người con, từ con thứ ba thậm chí được 300 Euro mỗi tháng. Theo đó, các gia đình có thể được hỗ trợ tổng cộng tối đa 6000 hoặc 7200 Euro trong vòng 24 tháng cho mỗi người con. Những cha mẹ có con sinh từ ngày 1-10-2015 sẽ được nhận tiền này. Đây là một khoản tiền hỗ trợ cho gia đình, không phụ thuộc vào thu nhập hay công việc. Cha mẹ được nhận Familiengeld khi người con đi nhà trẻ hoặc được chăm sóc tại nhà. Hiện tại tiểu bang Bayern có 250.000 trẻ em có tiêu chuẩn nhận Familiengeld.

Trong đa số các trường hợp, không cần đệ đơn xin Familiengeld, do đơn xin tiền cha mẹ Elterngeld cũng được xem như đơn xin tiền Familiengeld. Khi đó, Familiengeld sẽ tự động được cấp. Tất cả cha mẹ trước đây từng nhận hay đang nhận Elterngeld sẽ nhận được thông báo của cơ quan địa phương về tiền Familiengeld.

Những người trước đây không đệ đơn xin tiền Elterngeld có thể đệ đơn online trên trang web của các cơ quan địa phương thuộc Trung tâm Gia đình và Xã hội tiểu bang Bayern (ZBFS).

Tiền Familiengeld không được trả song song với tiền chăm sóc Betreuungsgeld và tiền Landeserziehungsgeld, mà sẽ thay thế hai khoản hỗ trợ này. Tuy nhiên, với Familiengeld, cha mẹ sẽ nhận được nhiều tiền hơn. Đối với gia đình có một con: Tiền Betreuungsgeld và Landesbeziehungsgeld: 4200 Euro; Familiengeld: 6000 Euro; Gia đình có từ ba con trở lên: Tiền Betreuungsgeld và Landesbeziehungsgeld: 6900 Euro; Familiengeld: 7200 Euro. Familiengeld không bị tính vào thu nhập khi xem xét trợ cấp Hartz IV.

Bảo Ngọc

(*) Bài viết đã được đăng trên Thời báo Việt Đức số tháng 08-2018