Float banner Left 160x600

Float banner Left 160x600

Các Lý Do Khiến Mức Phạt Tăng Cao Hơn Trong Bảng Mức Phạt

Các Lý Do Khiến Mức Phạt Tăng Cao Hơn Trong Bảng Mức Phạt

Tại sao mức phạt giao thông đôi khi cao hơn so với quy định trong bảng mức phạt? Có ba lý do chính: Các lỗi vi phạm nghiêm trọng, sự trung thực của người lái xe, và các điều kiện cụ thể của từng trường hợp. Điều này có thể xảy ra khi người lái xe vi phạm các lỗi như lái xe quá tốc độ hoặc không tuân thủ luật lệ giao thông. Cảnh sát và các cơ quan giám sát giao thông có quyền tăng mức phạt nếu phát hiện các yếu tố tăng nặng hoặc nếu người vi phạm có thái độ không hợp tác. Điều này được xem là hợp pháp và nhằm mục đích răn đe những hành vi vi phạm.