Float banner Left 160x600

Float banner Left 160x600

Covid-19: Đối tượng nào phải cách ly?

08/12/2020 0

TBVĐ- Theo Luật bảo vệ chống lây nhiễm (Infektionsschutzgesetz) các cơ quan y tế có trách nhiệm yêu cầu các biện pháp cần thiết để kiểm soát dịch bệnh. Bất cứ ai có nguy cơ […]

1 2 3 4 5 29