Float banner Left 160x600

Float banner Left 160x600

Chất lượng không khí tại Munich đã được cải thiện trong năm 2022

Thành phố München. Ảnh: Trung Hiếu

Năm 2022, giá trị oxit nitơ (NO2) tại hầu hết các trạm đo khí tại Munich đều tuân thủ giá trị ngưỡng, theo thông tin của Phòng bảo vệ khí hậu.

Tuy nhiên, tại hai trong tổng số 44 trạm đo, giá trị trung bình NO2 vẫn vượt quá giá trị ngưỡng. Tại trạm đo Landshuter Allee, giá trị trung bình năm 2022 đạt 49 µg/m³, thấp hơn 2 µg/m³ so với năm trước. Điều này vẫn cao hơn giá trị ngưỡng trung bình NO2 hàng năm (40 µg/m³) như các năm trước đó.

Giá trị NO2 quan trọng vì kể từ ngày 1 tháng 2, lệnh cấm lái xe diesel trong vòng Trung tâm ở Munich đã được áp dụng. Với hai trạm đo vượt quá giá trị ngưỡng trên tổng số 44, liệu có cần thiết phải áp đặt lệnh cấm lái xe diesel? Nếu giá trị tiếp tục giảm chậm, cuộc tranh luận này sẽ chắc chắn lại nổi lên.

Đại diện của SPD, Anne Hübner, cho biết trong trả lời câu hỏi của BILD rằng “chúng tôi tiếp tục giữ vững chiến lược của mình: Nếu giá trị ngưỡng được tuân thủ trong thời gian dài, chúng ta không cần phải áp đặt lệnh cấm lái xe diesel nghiêm ngặt hơn”.

Theo Bild