Float banner Left 160x600

Float banner Left 160x600

Chủ nhà có phải tự sơn lại tường, nếu khi chuyển vào căn hộ không được sơn mới?

Ảnh minh họa: Bảo Quốc

Nếu chuyển vào một căn hộ không được sơn mới, khi chuyển ra, người thuê không có trách nhiệm sơn lại căn hộ, ngay cả khi từng đồng ý điều này.

Đây là phán quyết của tòa Karlsruhe vào tháng 8-2018 (án số: VIII ZR 277/16).

Trường hợp cụ thể như sau: Một người thuê nhà nhận từ người thuê trước đó một căn hộ không được sơn sửa, có nhiều dấu vết sử dụng và thỏa thuận với người này khi dọn ra sẽ sơn lại căn hộ, đổi lại, người thuê trước để lại cho ông một số đồ nội thất. Khi chuyển ra khỏi căn hộ, ông cũng sơn lại toàn bộ căn hộ như thỏa thuận, nhưng công ty cho thuê nhà cho rằng nhà chưa được sơn đủ đẹp và thuê một công ty dịch vụ sơn lại với giá 800 Euro, sau đó yêu cầu người thuê nhà trả khoản tiền này.

Theo tòa án liên bang, về cơ bản, người thuê chỉ phải hồi phục lại trạng thái của căn hộ như khi họ chuyển vào. Có nghĩa, khi nhận một căn hộ không được sơn sửa, họ không có trách nhiệm sơn lại khi chuyển ra, ngay cả khi đã thỏa thuận với người thuê trước đó.

Thông thường, chủ nhà thường yêu cầu người thuê tu sửa lại căn hộ sau khi chuyển ra. Tuy nhiên, theo điều 535, khoản 1 Bộ luật Dân sự, đây không phải trách nhiệm của người thuê.

Tuy nhiên, một số công việc sửa chữa nhỏ người thuê nhà phải thực hiện, ngoại trừ những việc sửa chữa phải cần đến chuyên viên (theo phán quyết của BGH, án số: VIII 294/09).

Hồng Nhung