Float banner Left 160x600

Float banner Left 160x600

Chủ tịch đảng CDU Thüringen đề xuất không trả tiền Bürgergeld cho người Ukraine mới đến

Hình ảnh minh họa được tạo bởi Dall E 3

Trong bối cảnh tình hình di cư hiện nay, Mario Voigt, Chủ tịch đảng CDU tại Thüringen đã đưa ra một đề xuất không trả tiền Bürgergeld (tiền trợ cấp công dân) cho người Ukraine mới đến và yêu cầu kiểm tra kỹ lưỡng tình hình tài chính của tất cả người nước ngoài nhận trợ cấp.

Ông nhấn mạnh việc cần dừng thực hành chuyển đổi quyền lợi cho người Ukraine mới đến và chỉ cấp trợ cấp sau khi kiểm tra nhu cầu thực sự.

Theo Voigt, cần phải điều chỉnh các quy trình kiểm tra đối với người nước ngoài nhận trợ cấp, bao gồm cả việc bắt buộc tiết lộ thông tin ngân hàng và tài sản. Ông cũng yêu cầu không còn cung cấp các trợ cấp vượt quá Bürgergeld cho người Ukraine, đồng thời loại bỏ một số quy định đặc biệt như miễn thuế xe hơi.

Người Ukraine, khác với các người tị nạn khác, nhận được Bürgergeld ngay sau khi đến Đức. Sự chuyển đổi quyền lợi này vào luật xã hội II đã giúp giảm gánh nặng cho các cơ quan chính phủ. Tuy nhiên, tỷ lệ lao động của người Ukraine tại Đức hiện chỉ đạt 19%, thấp hơn nhiều so với các quốc gia khác như Hà Lan, nơi con số này lên đến hơn 70%.

Trong khi đó, Voigt cũng kiên quyết yêu cầu cắt giảm hoàn toàn Bürgergeld nếu người tị nạn từ chối công việc phù hợp. Ông cho rằng cần phải thực hiện một đợt kiểm tra lại tất cả các loại trợ cấp xã hội cho người xin tị nạn và người được bảo vệ công nhận. Đồng thời, Voigt cũng đề xuất giảm bớt quy định hành chính để thúc đẩy quá trình hội nhập lao động cho người Ukraine tại Đức.

Theo RND