Float banner Left 160x600

Float banner Left 160x600

Chuyển tiền sai tên người nhận, đúng số IBAN và BIC, giao dịch chuyển tiền có thực hiện được không?

Ảnh minh họa

Trong quá trình giao dịch ngân hàng trực tuyến hoặc chuyển tiền bằng giấy, việc sai sót khi điền thông tin có thể xảy ra. Tuy nhiên, miễn là sai sót chỉ liên quan đến tên người nhận, thì điều này không quan trọng và không ảnh hưởng gì cả.

Kể từ khi SEPA (Khu vực thanh toán chung châu Âu) được áp dụng vào năm 2014, trong các giao dịch chuyển khoản chỉ còn cần quan tâm đến số IBAN và BIC.

Ngân hàng thực sự không còn quan tâm đến tên người nhận nữa, mà chỉ chú ý đến dãy 22 ký tự gồm chữ và số của số IBAN.

Vì vậy, nếu bạn viết sai tên người nhận hoặc vô tình điền thông tin người nhận khác hoàn toàn, thì giao dịch chuyển tiền vẫn sẽ được thực hiện. Quan trọng là số IBAN và số tiền chuyển tiền phải đúng.

Để đảm bảo số tiền chính xác đến người nhận mong muốn, hãy chắc chắn kiểm tra số IBAN.

Quỳnh Trần