Float banner Left 160x600

Float banner Left 160x600

Dành cho những ai yêu nước Đức: Quốc ca Đức (song ngữ)

Quốc ca Đức, nhạc do Joseph Haydn soạn, lời lấy đoạn thứ Ba, thơ của August Heinrich Hoffmann von Fallersleben.

???? Einigkeit und Recht und Freiheit
Thống nhất và bình đẳng và tự do

???? für das deutsche Vaterland!
Cho tổ quốc Đức

???? Danach lasst uns alle streben,
Hãy cùng nhau phấn đấu,

???? brüderlich mit Herz und Hand!
Như anh em cùng trái tim và hành động!

???? Einigkeit und Recht und Freiheit
Thống nhất và bình đẳng và tự do

???? sind des Glückes Unterpfand:
Là nền tảng của hạnh phúc:

???? Blüh im Glanze dieses Glückes,
Hãy nở hoa trong ánh sáng đó,

???? blühe, deutsches Vaterland!
Hãy nở hoa, tổ quốc Đức!