Float banner Left 160x600

Float banner Left 160x600

Đạo phật và người Việt xa quê

TBVĐ- Xa quê người ta thường mang theo nếp sống văn hoá của mình, và người Việt cũng không khác biệt. Đạo Phật với người Việt không chỉ là tín ngưỡng bình thường, mà còn là văn hóa, là bến tâm linh cho người ta neo đậu, nên không khó hiểu để thấy rằng cùng với việc an cư, văn hoá và tín ngưỡng của người Việt cũng ngày càng được phát triển trên quê hương thứ hai của họ.

Mai Anh