Float banner Left 160x600

Float banner Left 160x600

Người Việt “không quần áo” ở Đức

TBVĐ- “Không áo quần” là từ lóng, để chỉ tình trạng người Việt nam không có giấy tờ tuỳ thân ở Đức. Chẳng biết ai đã nghĩ ra cái từ này, cũng như “Họ Tị” để chỉ những người tị nạn, nghe thật xót xa. Vậy tình trạng người không giấy tờ tùy thân ở Đức hiện trạng ra sao?

Mai Anh