Float banner Left 160x600

Float banner Left 160x600

Đề Xuất Tăng Thời Gian Vận Chuyển Thư Tín

Ảnh minh họa: Trung Hiếu

Theo một đề xuất luật của Bộ Kinh tế Liên bang, dịch vụ bưu chính sẽ có thêm thời gian để vận chuyển thư tín.

Trước đây, họ phải đảm bảo giao ít nhất 80% số thư trong ngày làm việc tiếp theo.

Tuy nhiên, theo quy định mới, mục tiêu này sẽ được chuyển sang ngày làm việc thứ ba sau khi thư được gửi đi – khi đó 95% số bưu phẩm phải được giao.

Đến ngày làm việc thứ tư, tỷ lệ này phải đạt 99%.

Với sự thay đổi này, công ty bưu chính DHL sẽ có ít áp lực thời gian hơn và có thể giảm chi phí.

Theo ZDF