Float banner Left 160x600

Float banner Left 160x600

Deutsche Bahn tiếp tục số hóa dịch vụ – và yêu cầu cung cấp địa chỉ email từ ngày 01 tháng 10

Từ ngày 1 tháng 10 năm 2023, Deutsche Bahn (DB) – công ty quản lý đường sắt quốc gia của Đức, đã cập nhật chính sách bán vé của mình đối với các vé tàu đường dài.

Theo chính sách mới, khi mua vé tại các trung tâm du lịch và đại lý, khách hàng sẽ cần phải cung cấp số điện thoại hoặc địa chỉ email của mình.

Thay đổi này nhằm mục đích cho phép DB có thể thông báo trực tiếp cho khách hàng về bất kỳ thay đổi nào trong hành trình của họ, ví dụ như trường hợp tàu chậm trễ. Tuy nhiên, chính sách mới này chưa được áp dụng cho việc mua vé qua các máy bán vé tự động.

Một phát ngôn viên của DB đã giải thích với Đại lý Báo chí Đức (DPA) về lý do phía sau bước cập nhật này, “Chúng tôi tiếp tục chuyển sang vé trực tuyến bởi vì chúng tôi muốn thông báo cho khách hàng tốt hơn về tiến trình du lịch của họ.”

HN