Float banner Left 160x600

Float banner Left 160x600

Đối tượng nào được nhận trợ cấp Hartz IV?

Ảnh minh họa: Trung Hiếu

TBVĐ- Quyền hưởng trợ cấp xã hội (theo điều 7, Bộ Luật Xã hội, quyển II, điều 17, quyển XII) gồm quyền hưởng trợ cấp thất nghiệp bậc II, trợ cấp đảm bảo mức sống tối thiểu khi về già và khi bị mất sức, trợ cấp xã hội, cũng tương tự như quyền hưởng các trợ cấp xã hội khác: tiền con, tiền nhà ở, tiền cha mẹ.

Những người muốn đệ đơn xin hưởng Hartz IV cần thỏa mãn đủ các yêu cầu sau:

(a) Là người thất nghiệp không được tiếp tục nhận tiền thất nghiệp bậc I (ALG I);

(b) Là người tự hành nghề bị phá sản hoặc có thu nhập không đủ bảo đảm các nhu cầu tối thiểu;

(c) Là người nhận tiền cấp dưỡng (Unterhalt) sau khi ly thân hoặc ly hôn, nhưng không đủ để đảm bảo cuộc sống;

(d) Là tất cả những người trước đây không được nhận tiền ALG I và cũng không có tài sản riêng.

Tiếp theo, (e) Là những người đi làm với thu nhập thấp, không đủ trang trải các nhu cầu tối thiểu. Những người muốn đệ đơn hưởng trợ cấp phải có tuổi đời thấp nhất 15 tuổi và chưa qua tuổi 65, có khả năng lao động, nghĩa là không vì bệnh tật hoặc gặp cản trở gì trong vòng 6 tháng, có thể làm một công việc mức trung bình tối thiểu 3 giờ/ngày (theo điều §8 Luật SGB quyển II), và đang định cư tại Đức (theo điều §7, §7a Luật xã hội SGB quyển II).

Những người không có khả năng lao động có thể xin trợ cấp xã hội (Sozialhilfe), bao gồm những người tạm thời không thể lao động, người về hưu non với mức lương hưu thấp, người bị bệnh lâu dài và trẻ em trong hoàn cảnh khốn khó. Luật pháp Đức phân biệt hai dạng trợ cấp: một lần và thường xuyên.

V.Đ