Float banner Left 160x600

Float banner Left 160x600

Dự thảo luật quốc tịch Đức 2023: Đơn giản hóa quy trình, rút ngắn thời gian xin quốc tịch

Ảnh minh họa: Trung Hiếu

Đức đang chuẩn bị áp dụng một dự thảo luật mới về quốc tịch, nhằm đơn giản hóa quy trình và nâng cao khả năng hòa nhập cho người nhập cư. Dự thảo luật quốc tịch Đức mới là một bước tiến quan trọng trong việc nâng cao quyền và cơ hội của những người nhập cư muốn gắn bó với xã hội Đức.

Sau đây là một số điểm chính trong dự thảo luật quốc tịch mới

Rút ngắn thời gian để nhận quốc tịch Đức

Một trong những điểm quan trọng của dự thảo luật quốc tịch mới là rút ngắn thời gian để nhận quốc tịch Đức. Theo dự thảo, người nhập cư có thể trở thành công dân Đức sau năm năm sinh sống tại đất nước này, thay vì tám năm như hiện tại. Điều này tạo điều kiện thuận lợi cho những người nhập cư muốn gắn bó và đóng góp vào cộng đồng Đức.

Ngoài ra, quá trình nhận quốc tịch có thể được rút ngắn chỉ còn ba năm nếu người xin quốc tịch chứng minh các thành tích đặc biệt trong việc hòa nhập, chẳng hạn như khả năng sử dụng ngôn ngữ tốt, đóng góp tình nguyện hoặc thành tích xuất sắc trong công việc.

Những đứa trẻ sinh ra tại Đức từ cha mẹ nước ngoài cũng có thể trở thành công dân Đức nhanh hơn. Điều kiện là một cha hoặc mẹ phải sống hợp pháp tại Đức trong vòng 5 năm thay vì 8 năm như trước.

Đơn giản hóa chứng chỉ tiếng Đức cho người cao tuổi

Đối với người cao tuổi trên 67 tuổi, dự luật loại bỏ yêu cầu chứng minh khả năng ngôn ngữ bằng văn bản đọc, viết và thay thế bằng chỉ cần chứng minh khả năng nói.

Không cần từ bỏ quốc tịch gốc

Một trong những thay đổi quan trọng là không còn bắt buộc phải từ bỏ quốc tịch hiện tại. Theo tài liệu, nguyên tắc pháp lý cũ không còn phù hợp với thực tế. Trong nhiều năm qua, nhiều trường hợp nhập tịch vẫn được tiến hành mà không cần từ bỏ quốc tịch khác.

Không được phép nhập quốc tịch nếu phạm tội phân biệt chủng tộc…

Tuy nhiên, dự thảo cũng có những điểm cứng rắn nhằm bảo vệ giá trị và quyền lợi của xã hội Đức.
những người phạm tội phân biệt chủng tộc, kỳ thị người nước ngoài hoặc từ những động cơ khác coi thường con người sẽ không được phép nhập tịch. Điều này thể hiện cam kết không chấp nhận bất kỳ sự phân biệt đối xử nào dựa trên khuynh hướng kỳ thị và sẽ đảm bảo rằng chỉ những người chia sẻ giá trị của xã hội Đức mới có thể trở thành công dân Đức. Cơ quan nhập tịch sẽ yêu cầu Cơ quan công tố, nếu họ biết được một kết án hợp pháp, xác minh xem những động cơ như vậy đã là nguyên nhân của bản án hay không.

Không được phép nhận trợ cấp xã hội

Ai muốn được nhập tịch Đức phải có khả năng đảm bảo cuộc sống cho bản thân và gia đình mà không dựa vào các khoản trợ cấp theo Quyển 2 hoặc 12 của Bộ luật An sinh Xã hội.

Có các ngoại lệ áp dụng cho Gastarbeiter và lao động hợp đồng đã vào CHDC Đức cũ trước năm 1990. Những người làm việc toàn thời gian và đã làm việc ít nhất 20 tháng trong hai năm qua, sẽ không phải tuân thủ quy định này. Các cặp vợ chồng làm việc toàn thời gian có con nhỏ.

Khi nào dự luật được phê chuẩn?

Dự thảo luật sẽ được chuyển đến các Bang và Liên bang để điều trần hôm 19/5. Dự kiến sẽ được nội các thông qua vào mùa hè này.

Theo Tagesschau