Float banner Left 160x600

Float banner Left 160x600

Dự thảo Luật quốc tịch Đức: Tại sao quy trình nhập quốc tịch Đức sẽ diễn ra nhanh hơn so với trước đây?

Ảnh minh họa: Trung Hiếu

Trong tương lai, quy trình nhập quốc tịch thường sẽ chỉ mất năm năm thay vì tám năm như trước đây tạo điều kiện thuận lợi cho người nhập cư trở thành một phần của xã hội Đức.

Ngoài ra, quá trình nhận quốc tịch có thể được rút ngắn chỉ còn ba năm nếu người xin quốc tịch chứng minh các thành tích đặc biệt trong việc hòa nhập, chẳng hạn như khả năng sử dụng ngôn ngữ tốt, đóng góp tình nguyện hoặc thành tích xuất sắc trong công việc. Điều này đã được Liên minh cầm quyền đưa ra trong dự thảo.

Theo Bộ trưởng Nội vụ Liên bang (Bundesinnenministerin): “Chúng tôi muốn những người đã trở thành một phần của xã hội chúng ta cũng có thể tham gia vào việc hình thành đất nước chúng ta theo cách dân chủ”. Đồng thời, họ cũng được phép bỏ phiếu và ứng cử cho các vị trí chức vụ công cộng ở Đức.

Ngay cả trẻ em sinh ra tại Đức từ cha mẹ nước ngoài cũng sẽ có thể trở thành công dân Đức nhanh hơn. Điều kiện là một trong hai phụ huynh đã sống hợp pháp tại Đức trong năm năm. Trước đây, điều này chỉ được áp dụng sau tám năm.

Việc này cũng đơn giản hóa quy trình đối với thế hệ Gastarbeiter, thường được gọi là công nhân nhập cư, đã nhập cư trước tháng 6 năm 1974. Họ không cần phải thi bài kiểm tra tiếng Đức bằng văn bản nữa để được nhập quốc tịch. Chỉ cần chứng minh khả năng nói tiếng Đức. Họ cũng không cần phải làm bài kiểm tra nhập quốc tịch (Einbürgerungstest) bằng văn bản nữa.

Các ví dụ tốt như Canada đã chứng minh rằng quan điểm này cũng quan trọng để thu hút được nguồn nhân lực chất lượng cần thiết một cách gấp rút.