Float banner Left 160x600

Float banner Left 160x600

Đức dự định cho phép thu giữ carbon và lưu trữ dưới biển

Ảnh minh họa: pixabay.com

Bộ trưởng Kinh tế Đức, Robert Habeck, cho biết Berlin sẽ cần phải cho phép lưu trữ CO2 dưới đáy biển được sản xuất từ một số ngành công nghiệp để đạt được mục tiêu trở thành quốc gia trung hòa carbon vào năm 2045.

Các hệ thống này thu giữ khí carbon dioxide tại điểm phát thải, loại bỏ nó khỏi bầu khí quyển và lưu trữ dưới lòng đất. Một số lĩnh vực công nghiệp nhất định, như sản xuất xi măng, sẽ cần sử dụng công nghệ thu giữ carbon để Berlin đạt được mục tiêu về khí hậu của mình.

Luật năm 2012 cho phép các bang ở Đức có quyền phủ quyết việc sử dụng công nghệ này, nhưng Bộ trưởng Habeck cho biết luật cần được thay đổi để cho phép vận chuyển CO2.

Ông nói rằng những thay đổi cần thiết sẽ tiếp tục được thảo luận trong những tháng tới.

Đức hướng tới mục tiêu trở thành quốc gia trung hòa carbon vào năm 2045. Hiện nay, Đức là quốc gia phát thải CO2 lớn nhất ở Châu Âu.

HN