Float banner Left 160x600

Float banner Left 160x600

Đức Tụt Hạng: Phần Lan Và Mỹ Trong Bảng Xếp Hạng Các Quốc Gia Hạnh Phúc Nhất Thế Giới

Đức Tụt Hạng: Phần Lan Và Mỹ Trong Bảng Xếp Hạng Các Quốc Gia Hạnh Phúc Nhất Thế Giới
Theo báo cáo World Happiness Report 2024, Đức đã tụt hạng đáng kể trong bảng xếp hạng các quốc gia hạnh phúc nhất thế giới. Trong khi các quốc gia Bắc Âu như Phần Lan, Đan Mạch và Iceland tiếp tục dẫn đầu, Đức đã rơi từ vị trí 16 xuống vị trí 24.

Báo cáo này đánh giá mức độ hạnh phúc của người dân dựa trên các yếu tố như sự hỗ trợ xã hội, thu nhập, tự do, và mức độ tham nhũng. Phần Lan được đánh giá cao nhất về mức độ hài lòng của người dân, nhờ vào sự hỗ trợ xã hội mạnh mẽ và chính phủ hiệu quả.

Mặc dù Đức có mức sống cao, nhưng sự so sánh xã hội và áp lực công việc đã ảnh hưởng đến mức độ hạnh phúc của người dân. Những yếu tố như công việc ổn định và quan hệ gia đình đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao mức độ hạnh phúc.

Afghanistan đứng cuối bảng xếp hạng, với mức độ hạnh phúc thấp nhất. Sự chênh lệch về mức độ hạnh phúc trên toàn cầu đã tăng hơn 20% trong 12 năm qua.