Float banner Left 160x600

Float banner Left 160x600

EAEU tiến tới lập thị trường năng lượng chung

Ảnh minh họa: pixabay.com
Ngày 20-12, lãnh đạo các nước thành viên Liên minh Kinh tế Á – Âu (EAEU) đã nhóm họp tại thành phố Saint Petersburg, Nga, trong khuôn khổ cuộc họp Hội đồng Kinh tế Á – Âu để xem xét vấn đề phát triển hội nhập.

Một loạt luật liên quốc gia đã được hình thành để đảm bảo sự di chuyển tự do của hàng hóa, dịch vụ và lao động trong không gian Á – Âu.

Năm 2018, EAEU đã phê duyệt các chương trình hình thành thị trường chung cho các sản phẩm khí và dầu mỏ. Năm 2019, các bên đã ký thỏa thuận tạo ra một thị trường điện chung.

Theo nhận định của Ủy ban Kinh tế Á – Âu, định hướng đột phá của sự phát triển EAEU là chương trình nghị sự kỹ thuật số EAEU, trong đó các hướng chính của lộ trình đến năm 2025 đã được thông qua.

Hiệu quả kinh tế của việc này sẽ làm tăng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) chung của liên minh khoảng 10,6% so với tổng mức tăng trưởng GDP dự kiến của các nước thành viên vào năm 2025.

Theo Việt Lê / sggp.org.vn