Float banner Left 160x600

Float banner Left 160x600

Giảm trợ cấp cho người xin tị nạn

TBVĐ- Bắt đầu từ ngày 1-9-19, những người xin tị nạn thuộc nhóm người trưởng thành độc thân sẽ nhận được ít tiền trợ cấp hơn thông qua Đạo luật Quyền lợi Người tị nạn sửa đổi (AsylbLG).

Những người sống trong nhà ở của các bang sẽ nhận được 310 Euro tiền mặt mỗi tháng, vì tiền điện và bảo trì nhà ở sẽ được trả riêng.

Đối với những người độc thân không sống trong nhà ở tập thể, số tiền sẽ giảm đi 10 Euro xuống còn 344 Euro mỗi tháng. Tuy nhiên, đối với trẻ em từ sáu đến 13 tuổi, trợ cấp sẽ tăng thêm 26 Euro.

Còn đối với những người tị nạn làm công việc tình nguyện, chính phủ liên bang cũng hỗ trợ khoản trợ cấp miễn thuế ở mức 200 Euro. Ngoài ra, những người xin tị nạn và tạm dung đang học nghề hay học đại học, cao đẳng, có thể được nhận trợ cấp sau khi cư trú tại Đức 15 tháng.

Với quy định mới này, chính phủ liên bang muốn ngăn chặn tình trạng phải bỏ học giữa chừng vì khó khăn tài chính.

H Nam