Float banner Left 160x600

Float banner Left 160x600

Gói hàng trả cho người bán bị mất khi gửi: Làm thế nào để đảm bảo quyền lợi?

Ảnh minh họa

Trong quá trình mua sắm trực tuyến, việc trả lại hàng trở thành một phần quan trọng để đảm bảo sự hài lòng và tin tưởng của người tiêu dùng. Tuy nhiên, cũng có trường hợp rằng gói hàng trả về có thể bị mất trong quá trình vận chuyển. Vậy làm thế nào để bạn bảo vệ quyền lợi của mình trong tình huống này?

Đầu tiên và quan trọng nhất, bạn nên đảm bảo rằng bạn có đủ chứng minh cho việc gửi hàng trả về. Để đảm bảo quyền lợi của bạn, hãy giữ lại biên lai hoặc tất cả các tài liệu liên quan cho đến khi bạn nhận được hoàn tiền hoặc sự hồi đáp từ người bán.

Điều này giúp bạn có thể chứng minh được rằng bạn đã gửi gói hàng trả về cho công ty vận chuyển.

Theo quy định, trong trường hợp gói hàng trả về bị mất, trách nhiệm về rủi ro vận chuyển thuộc về người bán.

Điều này có nghĩa là người bán phải hoàn lại giá mua hàng cho bạn hoặc cung cấp một gói hàng mới thay thế nếu cần thiết.

HP