Float banner Left 160x600

Float banner Left 160x600

Video: Khi nào bị từ chối nhập quốc tịch Đức

Một độc giả ở Berlin gửi đến Thời báo Việt Đức câu hỏi như sau, “Hiện tôi đang chuẩn bị làm hồ sơ xin nhập quốc tịch Đức, điều kiện để được nhập Quốc tịch Đức tôi đã biết nhưng tôi chưa biết trong những trường hợp nào thì hồ sơ nhập quốc tịch Đức bị từ chối. Xin Quý báo cho tôi biết!.” Chúng tôi xin phép cảm ơn và chuyển đến quý độc giả câu trả lời sau đây.

Hải Nam