Float banner Left 160x600

Float banner Left 160x600

Hoa Kỳ, Đức và 16 quốc gia: Hiệp định chống lạm dụng trí tuệ nhân tạo

Hình ảnh minh họa được tạo bởi Dall E 3

Hoa Kỳ cùng với Đức và 16 quốc gia khác vừa công bố một hiệp định quốc tế đầu tiên về trí tuệ nhân tạo, với mục tiêu chính là ngăn chặn việc lạm dụng công nghệ này.

Trong một văn bản dài 20 trang, các nước tham gia đã đồng thuận về việc các doanh nghiệp khi thiết kế và áp dụng trí tuệ nhân tạo cần phải đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng và cộng đồng.

Tuy nhiên, đáng chú ý là hiệp định này không có tính pháp lý bắt buộc và hầu hết chỉ bao gồm các hướng dẫn và khuyến nghị tổng quát.

Theo ZDF