Float banner Left 160x600

Float banner Left 160x600

Kết Quả Khảo Sát của Ifo:Tăng Lương Trong Năm Tới Dự Kiến Đạt Mức Cao

Hình ảnh minh họa được tạo bởi Dall E 3

Theo một cuộc khảo sát gần đây do Viện Ifo và công ty cung cấp nhân sự Randstad thực hiện, một bức tranh tích cực về tăng lương đang được hình thành cho năm tới.

Cuộc khảo sát, bao gồm 686 giám đốc nhân sự từ các ngành công nghiệp, thương mại và dịch vụ, cho thấy một xu hướng tăng lương đáng kể.

Đáng chú ý, đa số các giám đốc nhân sự tham gia khảo sát – với tỷ lệ lên đến 82% – dự kiến mức tăng lương trung bình ở mức 4,7% trong các công ty của họ. Điều này không chỉ là một dấu hiệu của sự phục hồi kinh tế, mà còn phản ánh nỗ lực của các doanh nghiệp trong việc giữ chân nhân tài và đáp ứng nhu cầu thị trường lao động.

Cụ thể hơn, các công ty trong lĩnh vực thương mại dự kiến một mức tăng lương ấn tượng hơn, ở mức 4,9%. Đối với những người làm việc trong lĩnh vực dịch vụ, con số này còn cao hơn nữa, đạt mức 5,2%. Sự chênh lệch này có thể được giải thích bởi sự khác biệt trong nhu cầu và cơ hội tăng trưởng trong mỗi ngành.

Bức tranh tăng lương tích cực này không chỉ mang lại lợi ích cho người lao động, mà còn góp phần vào sự tăng trưởng và ổn định của nền kinh tế nói chung.

HN