Float banner Left 160x600

Float banner Left 160x600

Thủ hiến Bang Bayern Söder Muốn Cải Cách Bürgergeld

Hình ảnh minh họa được tạo bởi Dall E 3

Thủ hiến bang Bayern, Markus Söder, muốn tái định hướng cơ bản Bürgergeld, một chương trình do liên minh Ampel-Koalition ở cấp liên bang triển khai, thông qua một sáng kiến tại Bundesrat.

“Liên minh Ampel cần phải hoãn việc tăng lương dự kiến vào tháng Giêng một năm và phải xem xét lại từ đầu”, Söder nói với tạp chí “Stern”.

Bürgergeld cần “được tách biệt khỏi vấn đề tị nạn và tìm kiếm nơi trú ẩn”, người đứng đầu CSU yêu cầu.

Cần có động lực mạnh mẽ hơn để khuyến khích người dân đi làm.

Ông cho rằng, trong dịch vụ mới này, “sự cân bằng giữa khuyến khích và yêu cầu” chưa được đảm bảo.

Theo ZDF