Float banner Left 160x600

Float banner Left 160x600

Khi bị giam có quyền đòi Hartz IV tiếp không?

Ảnh minh họa: Trung Hiếu

TBVĐ- Một người đang nhận trợ cấp xã hội Hartz IV khi bị tù thanh thiếu niên vẫn được nhận tiếp tục – phán quyết của Toà án Xã hội Gießen (AZ. S29 AS 1053/09).

Một thanh niên sống tại Lahn-Dill-Kreis thụ án tù giam dành cho thanh thiếu niên, kiện lại Sở Lao động tại đó cắt mất tiền Hartz IV của mình trong thời gian giam giữ.

Toà án Xã hội địa phương đứng về phiá nguyên đơn. Chánh án lập luận, trong bản án dành cho thanh thiếu niên, luật pháp phân biệt rõ giữa dậy dỗ, giáo huấn và tù giam.

Theo đó, án giam giữ trong thời hạn ít hơn 4 tuần thuộc khung giáo huấn chứ không phải tù giam, nên theo điều khoản nằm trong luật xã hội can phạm không bị cắt trợ cấp xã hội.

V.Đức