Float banner Left 160x600

Float banner Left 160x600

Thuế cho công việc trên 450 Euro

Đồ họa: Trung Hiếu

TBVĐ- Nếu thu nhập làm thêm thường xuyên vượt quá ngưỡng 450 Euro hàng tháng, sẽ phải đóng thuế.

Tuy nhiên, khi đó bậc thuế của công việc chính không được chuyển sang công việc làm thêm, mà sẽ tự động được phân vào bậc VI.

Thu nhập bậc thuế này không được khấu trừ khoản miễn thuế cơ bản cũng như khoản thu nhập miễn thuế khi có con cái Kinderfreibetrag.

Nói cách khác, dù thu nhập 1 Euro cũng phải đóng thuế, và được khấu trừ ngay, ghi trong bảng lương hàng tháng. Tuy nhiên, mặc dù thuế loại VI phải đóng nhiều hơn các loại thuế khác cũng không có nghĩa người lao động bị mất hoàn toàn số tiền nhiều hơn đó.

Cuối năm, thông qua nộp khai báo thuế hàng năm, người lao động có thể được truy lĩnh số tiền thuế đã nộp vào năm sau, do cộng cả thu nhập chính và thu nhập phụ vào cùng một bản khai báo thuế thu nhập chung cho cả năm. Khi đó, nếu khoản miễn thuế cơ bản chưa được trừ hết vào thu nhập chính chẳng hạn, sẽ được khấu trừ sang thu nhập của công việc phụ.

Việt Đức