Float banner Left 160x600

Float banner Left 160x600

Khi nào nhận được trợ cấp chi phí mai táng

Ảnh minh họa: Trung Hiếu

TBVĐ- Nghĩa vụ trả chi phí mai táng cho người thân hưởng không có thu nhập phụ thuộc vào từng tiểu bang được phân cấp theo thứ bậc chịu trách nhiệm như sau: 1: Vợ/chồng; 2: Con cái; 3: Cha mẹ; 4: Anh chị em; 5: Bạn đời; 6: con cái giám hộ, 7: ông bà, cháu, thân nhân tới đời thứ ba trực hệ.

Trong trường hợp người chết không có thân nhân hoặc họ không có thu nhập, hưởng Hartz IV, trợ cấp xã hội, sẽ được nhà nước trả chi phí mai táng và Ordnungsamt đứng ra tổ chức nếu người quá cố không có người nhà.

Tuy nhiên chỉ được hỗ trợ những khoản căn bản cần thiết nhất cho việc mai táng, ngoài ra không hỗ trợ những khoản khác như tiền cáo phó hay sổ ghi tưởng niệm cho khách tới viếng. Đó là quyết định của Toà án Xã hội Liên bang ở Karlsruhe (án số: AZ. S1SO 2641/12) khi xét xử đơn kiện của một người đàn ông muốn xin hỗ trợ hai khoản trên cho đám tang vợ mình.

Theo luật, các khoản tiền hỗ trợ xã hội cho tang lễ đã bao gồm đầy đủ các khoản chi phí ở mức căn bản nhất. Ngoài ra không dành cho những tang lễ vượt quá mức thông thường cũng như xây dựng mộ. Các chi phí phụ trội khác không cần thiết sẽ không được hỗ trợ thêm. Theo Toà, những chi phí phụ trội bao gồm lễ diễn ra tại nhà thờ hay tại gia cũng như tiền đăng cáo phó và sổ tưởng niệm. Ngay cả bình đựng tro cũng phải là loại đơn giản nhất chứ không phải loại bình có giá trị quá lớn.

M.Anh