Float banner Left 160x600

Float banner Left 160x600

Khi nào phải đóng Thuế thừa kế, cho tặng ở Đức?

Ảnh minh họa: pixabay.com

TBVĐ- Luật thuế thừa kế và cho tặng (Erbschaft – und Schenkungsteuer- recht) có giá trị pháp lý từ 01.01.2009.

Khoản miễn thuế Steuerfreibeträge: Đối với thuế thừa kế, các khoản này được tính phân biệt cho ba hạng thuế (§ 15 Steuerklassen), và tính trên tổng số thừa kế cho tặng trong vòng 10 năm, gồm:

1- Steuerklasse 1 – hạng thuế 1 (người thừa kế là: vợ, chồng, con ruột, con vợ, con chồng, ông bà cho cháu, vợ chồng đồng tính). Khoản miễn thuế là: – Vợ / chồng 500.000 Euro; – Con 400.000 Euro; – Cháu 200.000 Euro; – Các đối tượng khác 100.000 Euro.

2- Steuerklasse II – hạng thuế II (người thưà kế là cha mẹ, ông bà tặng con, cháu – Anh chị em tặng nhau – Cô chú cho cháu, biếu bố mẹ vợ, bố mẹ chồng, tặng vợ / chồng đã ly hôn). Khoản miễn thuế là 20.000 Euro.

3- Steuerklasse III – hạng thuế III (người thừa kế ngoài các đối tượng trên). Khoản miễn thuế cũng 20.000 Euro. Đồ đạc trong nhà dưới 12.000 Euro được miễn thuế.

Hồng Nhung