Float banner Left 160x600

Float banner Left 160x600

Luật lưu trú: Những điều kiện chung để cấp giấy phép lưu trú

Ảnh: Trung Hiếu

§5 Những điều kiện chung để cấp giấy phép lưu trú

(1) Cấp giấy phép lưu trú, trên nguyên tắc người đó

  1. Đảm bảo được chi phí cuộc sống,

1a. Nhân thân và quốc tịch, trong trường hợp không được quyền trở lại đất nước khác, phải rõ ràng.

  1. Không có lý do bị trả về nước,
  2. Trong trường hợp không có quyền đòi hỏi được cấp giấy phép lưu trú, thì việc lưu trú của người đó không vì một lý do khác, ảnh hưởng xấu hoặc nguy hại lợi ích nước Đức và
  3. Thoả mãn trách nhiệm có hộ chiếu theo điều §3.

(2) Điều kiện tiếp theo để cấp giấy phép tạm trú (Aufenthaltserlaubnis), thường trú (Niederlassungserlaubnis), hoặc thường trú EG (Erlaubnis zum Daueraufenthalt-EG) cho người nước ngoài là người đó

  1. Vào nước Đức có thị thực cần thiết và
  2. Trong đơn xin thị thực, đã khai đúng những quy định phục vụ cho việc cấp giấy phép.

Đòi hỏi trên có thể miễn trừ, nếu các điều kiện có quyền đòi hỏi được cấp giấy phép lưu trú thỏa mãn hoặc do hoàn cảnh đặc biệt của từng trường hợp không thể làm lại quá trình xin thị thực.

Lưu Phong