Float banner Left 160x600

Float banner Left 160x600

Luật mới EU: Hỗ trợ chi phí xét xử

Hội đồng EU đã thông qua quy phạm về hỗ trợ chi phí xét xử Prozesskostenhilfe cho nghi can và bị cáo trong tố tụng hình sự và thi hành án. Hỗ trợ này bao gồm hỗ trợ tài chính và pháp lý cho nghi can, bị cáo, những người không đủ khả năng chi trả chi phí xét xử và thuê luật sư. Theo quy định mới, quyền yêu cầu hỗ trợ chi phí xét xử và mức hỗ trợ thống nhất toàn châu Âu. Nghi can, bị cáo được hỗ trợ ngay từ giai đoạn đầu của quá trình tố tụng hình sự. Mỗi người tham gia quá trình tố tụng đều có quyền được luật sư biện hộ và đủ khả năng thuê luật sư. Quy định mới giúp công dân được đảm bảo quyền này. Hỗ trợ chi phí xét xử là điều kiện cơ bản cho quá trình xét xử công bằng, đối với cả người nghèo nhất, giúp họ được đảm bảo quyền cơ bản.

luat moi eu Nội dung hỗ trợ Prozesskostenhilfe

Nhanh chóng hỗ trợ phục vụ cho quá trình xét xử. Muộn nhất trước khi bị cảnh sát hay một cơ quan điều tra khác hỏi cung. Đưa tiêu chuẩn mức hỗ trợ. Các nước thành viên EU tự đưa ra điều kiện để được cấp hỗ trợ theo các căn cứ:…

 Hỗ trợ chi phí xét xử trong tố tụng để thực hiện lệnh bắt giữ châu Âu

Cách thức xét đơn tối ưu

Văn Sự (tổng hợp)

Để đọc đầy đủ nội dung bài viết xin vui lòng tìm đọc trong Tạp chí tư vấn – Thời báo Việt Đức số tháng 11.2016