Float banner Left 160x600

Float banner Left 160x600

Lương hưu tăng 4,2% từ 1-7

Ảnh minh họa: Trung Hiếu

TBVĐ- Hơn 20 triệu người về hưu sẽ được nhận thêm tiền từ 1-7.

Tại các tiểu bang cũ, lương hưu tăng thêm 3,45%, các tiểu bang mới tăng 4,2%.

Qua đó, lương hưu Đông- Tây đang dần ngang bằng. Lương hưu Đông Đức hiện bằng 97,2% Tây Đức.

Mức lương hưu cơ bản tại Tây Đức là 1538,55 Euro/ tháng (tăng 51,37 Euro so với năm ngoái), tại Đông đức là 1495,35 Euro (tăng 60,30 Euro so với năm ngoái).

Dự tính năm 2024 mức lương sẽ thống nhất toàn liên bang.

Việc tăng lương hưu cũng dẫn đến việc nhiều người về hưu phải đóng thuế.

Hải Nam