Float banner Left 160x600

Float banner Left 160x600

Từ 1-7-2019: Tăng lương hưu

Ảnh minh họa: Trung Hiếu

TBVĐ- Từ tháng 7-2019, khoảng 21 triệu người về hưu ở Đức sẽ được tăng lương hưu.

Quyết định này được Nghị viện thông qua vào ngày 7-6-2019, nguyên nhân do sự phát triển khả quan của thị trường lao động và mức lương ngày càng tăng.

Tuy nhiên, theo Qũy bảo hiểm hưu trí Đức, không phải tất cả mọi người đều được tăng lương cùng thời điểm, mà thời gian tăng lương phụ thuộc thời điểm bắt đầu về hưu: Những người về hưu đến tháng 3-2004 được tăng lương hưu từ cuối tháng 6.

Những người về hưu từ tháng 4-2004 trở về sau sẽ được tăng lương vào cuối tháng 7.

Mức lương mới tự động được chuyển, người về hưu không cần đệ đơn. Từ 1-7, mức lương hưu ở Tây Đức tăng thêm 3,18%, ở Đông Đức tăng thêm 3,91%.

Theo đó, lương hưu Đông Đức đã bằng 96,5% Tây Đức. Từ năm 2013, lương hưu Tây Đức tăng tổng cộng 17,45% và Đông Đức tăng 23,89%.

Hồng Nhung