Float banner Left 160x600

Float banner Left 160x600

Lương Hưu Trung Bình Hàng Tháng ở Đức là bao nhiêu?

Hình ảnh minh họa được tạo bởi Dall E 3

Theo “Rentenatlas 2023” được công bố bởi Deutsche Rentenversicherung (Cơ quan Bảo hiểm Hưu trí Đức), lương hưu trung bình hàng tháng ở Đức là 1550 Euro.

Đây là con số cho thấy mức lương hưu brutto (trước thuế) trung bình mà người hưu trí ở Đức nhận được.

Bên cạnh đó, lương hưu dự kiến sẽ tăng đáng kể trong những năm tới. Cụ thể, theo báo cáo của Rentenversicherungsbericht, lương hưu dự kiến sẽ tăng lên tới 43% vào năm 2036 .

Từ ngày 1 tháng 7 năm 2023, lương hưu đã được điều chỉnh tăng lên đáng kể. Có một dự báo chính thức rằng vào năm 2024, lương hưu tại Đức sẽ tăng thêm 3,5% .

Ngoài ra, mức thu nhập trung bình của tất cả những người tham gia bảo hiểm hưu trí tại Đức cũng có sự thay đổi. Vào năm 2022, mức thu nhập trung bình này là 38.901 Euro và dự kiến sẽ tăng lên 43.142 Euro trong năm 2023.

Theo HNA