Float banner Left 160x600

Float banner Left 160x600

Khi nào Người Nghỉ Hưu Được Miễn Giảm Phí Phát Thanh Truyền Hình ở Đức?

Để được miễn giảm phí phát thanh truyền hình (còn gọi là phí GEZ), người nghỉ hưu ở Đức cần phải đáp ứng một số điều kiện cụ thể.

Họ cần nộp các loại giấy tờ nhất định, bao gồm quyết định cấp phúc lợi xã hội hợp lệ. Các loại phúc lợi này có thể bao gồm hỗ trợ về nguyên tắc, trợ cấp nhà ở và các loại hỗ trợ tài chính khác từ chính phủ.

Đặc biệt, người nghỉ hưu nhận được trợ cấp xã hội như Grundsicherung (bảo đảm cơ bản) hoặc trợ cấp nhà ở có thể được miễn giảm phí này.

Ngoài ra, một số nhóm khác như người nhận trợ cấp thất nghiệp, người tị nạn và người xin tị nạn cũng có thể được miễn giảm phí phát thanh truyền hình. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng có hàng trăm nghìn người đang trả phí mà không biết họ thực sự không cần phải trả.

HP