Float banner Left 160x600

Float banner Left 160x600

Mức trợ cấp Hartz IV năm 2020

Ảnh minh họa: Trung Hiếu

TBVĐ- Để vượt qua giai đoạn khủng hoảng nhiều người cần đến trợ cấp của nhà nước trong thời điểm này.

Việc phòng chống đại dịch Corona đã thực sự làm tê liệt cuộc sống thường ngày của người dân Đức. Nhiều cửa hàng bị yêu cầu đóng cửa, các khu phố không một bóng người, trường học và nhà trẻ không hoạt động, người lao động phải đăng ký làm việc ngắn hạn, các chuỗi cung ứng bị gián đoạn, thị trường đóng băng còn các bệnh viện thì luôn trong tình trạng quá tải.

Tất cả đang đè nặng lên nền kinh tế và doanh nghiệp trong đó có cả người dân. Đối với người tự hành nghề trong khủng hoảng càng khó khăn hơn khi họ không nhận được trợ cấp thất nghiệp (Arbeitslosengeld) lẫn trợ cấp làm việc ngắn hạn (Kurzarbeitergeld).

Do đó, để vượt qua giai đoạn khủng hoảng nhiều người cần đến trợ cấp của nhà nước trong thời điểm này.

Tiền trợ cấp tiêu chuẩn sẽ được nhận 432 Euro cho một người trưởng thành sống độc thân.

Những người sống cùng một người có nhu cầu chăm sóc trong hộ gia đình nhận trợ cấp sẽ được nhận 389 Euro.

Mức trợ cấp cho trẻ từ 14 đến 17 tuổi là 328 Euro, trẻ từ 6 đến 13 tuổi: 308 Euro, trẻ dưới 6 tuổi: 250 Euro.

Ngoài ra, tiền nhà (tiền thuê nhà, chi phí sưởi, chi phí phụ cho căn hộ), tiền bảo hiểm cũng được chi trả.

Đối với thời gian trợ cấp từ 1-3- 2020 đến trước ngày 31-8-2020, trợ cấp được tự động gia hạn căn cứ vào mức trợ cấp trước đó, người nhận trợ cấp không cần đệ đơn xin cấp tiếp (Weiterbewilligungsantrag).

Hồng Nhung