Float banner Left 160x600

Float banner Left 160x600

Nấm mốc trong căn hộ: Trách nhiệm chứng minh lỗi thuộc về người thuê hay chủ nhà?

Quelle: pixabay.com

TBVĐ- Khi nấm mốc xuất hiện trong căn hộ, nguyên nhân nảy sinh nấm mốc là yếu tố quyết định ai phải chịu trách nhiệm.

Trách nhiệm chứng minh ban đầu là chủ nhà. Chỉ khi chủ nhà chứng minh nguyên nhân mấm mốc nằm ngoài phạm vi trách nhiệm của họ thì người thuê nhà mới phải cung cấp bằng chứng đã sử dụng căn hộ thuê đúng cách như tuân thủ thực hiện sưởi ấm và thông gió căn hộ.

Nếu người thuê chứng minh một cách đáng tin cậy đã thực hiện đúng các biện pháp nhưng nấm mốc vẫn xuất hiện thì chủ nhà phải có trách nhiệm xử lý nấm mốc trong căn hộ và người thuê có thể giảm tiền thuê nhà. Ngược lại, người thuê nhà chịu trách nhiệm nếu chủ nhà chứng minh lỗi thuộc về người thuê.

Những lỗi chủ nhà thường cáo buộc người thuê khi xảy ra nấm mốc

Người thuê không sưởi ấm và thông gió căn hộ đúng cách bởi độ ẩm cao và nhiệt độ thấp là nguyên nhân nấm mốc xuất hiện hoặc người thuê kê đồ không hợp lý như kê tủ quá sát tường gây cản trở lưu thông gió.

Về nguyên tắc người thuê có thể kê đồ tùy theo ý của mình nhưng cần đảm bảo khoảng cách nhỏ giữa đồ nội thất và tường (LG Hamburg, Az.: 311 S 88/96; LG Düsseldorf, Az.: 24 S 242/94; LG Mannheim, Urteil v. 14.02.2007, Az.: 4 S 62/06).

Những nguyên nhân chủ nhà phải chịu trách nhiệm khi nấm mốc xảy ra

Lỗi thiết kế như tường không khít…, rò rỉ đường ống nước, người thuê nhà không được thông báo về điều kiện thông gió mới sau khi sửa chữa ví dụ vật liệu xây dựng mới thường chứa nhiều hơi ẩm cấn có các biện pháp thông gió đặc biệt…