Float banner Left 160x600

Float banner Left 160x600

Ngày càng nhiều người làm việc sau khi về hưu

Ảnh minh họa: pixabay.com

TBVĐ- 1/9 số người trong độ tuổi từ 65 đến 74 vẫn tiếp tục đi làm trong năm vừa qua.

Theo văn phòng Thống kê Liên bang cho biết, ngày càng nhiều người dân Đức làm việc sau khi về hưu. 1/9 số người trong độ tuổi từ 65 đến 74 vẫn tiếp tục đi làm trong năm vừa qua.

Tỷ lệ người cao tuổi đi làm tiếp tục tăng từ 5% lên 11% trong vòng một thập kỷ.

Hơn 1/3 (37% trong tổng số 942.000 người đến tuổi về hưu) vẫn tiếp tục lao động do đây là nguồn thu nhập chính của họ. Giới hạn độ tuổi nghỉ hưu đã tăng lên 67 tuổi từ năm 2012.

Bảo Luân