Float banner Left 160x600

Float banner Left 160x600

Nước Đức thu 18,4 tỷ Euro một năm từ tiền bán thuốc là và rượu bia

TBVĐ- Gần ¾ khoản tiền thu được có nguồn gốc từ thuế thuốc lá (14,3 tỷ Euro).

Theo số liệu của Cục Thống kê Liên bang được công bố vào cuối tháng trước, năm 2016, nước Đức thu về 18,4 tỷ Euro từ tiền thuế bán rượu bia, thuốc lá, ít hơn năm trước đó 3,9%.

Gần ¾ khoản tiền thu được có nguồn gốc từ thuế thuốc lá (14,3 tỷ Euro). Theo sau là thuế rượu (2,1 tỷ Euro), cà phê (1 tỷ Euro), bia (0,7 tỷ Euro) và rượu bọt (0,4 tỷ Euro).

Ngoài ra, 1,3 tỷ Euro được thu về từ tiền thuế của nước uống pha giữa rượu bia và nước ngọt.

Thuế từ doanh thu bán bia sẽ chảy về ngân quỹ của các tiểu bang, trong khi thuế từ doanh thu bán các loại thuốc lá, cà phê, rượu sẽ thuộc về liên bang.

H.Ngọc