Float banner Left 160x600

Float banner Left 160x600

Ở Đức người đi bộ cũng phải chấp hành luật giao thông – Vi phạm có thể phạt đến 350 Euro và 1 điểm phạt!