Float banner Left 160x600

Float banner Left 160x600

Phí Đường Bộ Đối với Xe Tải tại Đức Tăng từ Tháng 12 Năm 2023

Ảnh minh họa: Trung Hiếu

Từ ngày 1 tháng 12 năm 2023, mức phí đường bộ dành cho xe tải nặng tại Đức sẽ có sự thay đổi đáng kể. Cụ thể, các xe tải có trọng lượng tổng cộng kỹ thuật trên 7,5 tấn sẽ phải chịu một khoản phụ thu đối với lượng khí carbon dioxide (CO₂) mà chúng phát thải, với mức phí là 200 Euro cho mỗi tấn CO₂.

Động thái này là một phần trong nỗ lực của chính phủ Đức nhằm thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường và giảm thiểu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu.

Đáng chú ý, những phương tiện thuộc dịch vụ giao thông công cộng, dịch vụ cứu hộ, xe thu gom rác, cũng như xe nông nghiệp và lâm nghiệp sẽ được miễn trừ khỏi nghĩa vụ này. Điều này thể hiện sự ưu tiên của chính phủ đối với những dịch vụ thiết yếu và hoạt động gắn liền với lợi ích cộng đồng.

Ngoài ra, một thông tin quan trọng khác là từ tháng Bảy năm 2024, cả xe tải có trọng lượng 3,5 tấn cũng sẽ phải đối mặt với việc tăng phí.

HN