Float banner Left 160x600

Float banner Left 160x600

Phụ nữ phải đổi họ sau khi hết hôn với chồng Đức?

Ảnh minh họa: Trung Hiếu

TBVĐ- Khi kết hôn với người Đức, các cặp đôi phải thống nhất sẽ chọn họ nào sau khi kết hôn.

Độc giả Trần Ngọc Châu (Berlin) gửi đến tòa soạn câu hỏi như sau: “Đầu năm sau tôi sẽ kết hôn với chồng người Đức. Tôi nghe nói người Đức sau khi kết hôn thì vợ thường đổi theo họ chồng. Xin hỏi tòa soạn có đúng vậy không và có những cách thay đổi họ như thế nào sau khi kết hôn?”

Thời báo Việt Đức xin chân thành cảm ơn và trả lời câu hỏi của bạn Ngọc Châu như sau: Khi kết hôn với người Đức, các cặp đôi phải thống nhất sẽ chọn họ nào sau khi kết hôn. Thông thường, người vợ sẽ đổi theo họ chồng, tuy nhiên điều này không bắt buộc và cũng không phải khả năng chọn lựa duy nhất.

Theo điều 1355, khoản 1 Bộ luật Dân sự, các cặp đôi sau khi kếtt hôn nên chọn một họ chung, thường là họ của người chồng. Tuy nhiên, điều này không bắt buộc. Các cặp đôi có thể lựa chọn một trong các cách sau.

Thứ nhất, cả hai có thể thống nhất chọn một họ chung (theo điều 1355, khoản 1, Bộ luật Dân sự): Có thể chọn họ vợ hoặc họ chồng làm họ chung của cả hai (§1355, khoản 2, Bộ luật Dân sự). Ví dụ: Họ của vợ là Trần, họ chồng là Müller. Họ chung của cả hai có thể là Trần hoặc Müller.

Thứ hai, cả hai vẫn giữ họ nguyên thủy của mình (§1355, khoản 1, câu 3, Bộ luật Dân sự). Ví dụ: Sau khi kết hôn họ vợ vẫn là Trần và họ chồng là Müller.

Thứ ba, vợ hoặc chồng chọn họ kép (§1355 khoản 4, Bộ luật Dân sự): Cặp đôi chọn họ của một trong hai người làm họ chính và người chồng hay vợ còn lại được bổ sung thêm họ của mình vào. Ví du: Người vợ hay chồng có thể mang họ Trần-Müller hay Müller-Trần. Không thể sử dùng họ kép dành cho cả hai vợ chồng, chỉ dùng cho một người.

Ngoài ra, không được sử dụng họ kép, khi họ gốc của người vợ hay chồng đã là họ kép. Trong trường hợp này chỉ được chọn một trong hai họ ở họ kép để ghép với họ của chồng/ vợ.  Ví dụ: Người vợ tên Trần-Schmidt lấy chồng tên Müller sẽ không được chọn họ Trần-Schmidt-Müller. Có thể chọn họ Müller-Trần/ Trần-Müller hay Müller-Schmidt/ Schmidt-Müller.

Về cơ bản, việc chọn họ diễn ra khi hai bên đăng kí kết hôn tại Sở Hộ tịch (§135, khoản 3, câu 1, Bộ luật Dân sự). Sau khi kết hôn, vẫn có thể chọn lại họ nhưng phải có giấy cam kết tương ứng bằng văn bản và chữ kí của người soạn văn bản phải được công chứng (§1355, khoản 3, câu 2, Bộ luật Dân sự) hoặc có thể nộp giấy chứng nhận đã được công chứng về việc chọn họ.

Họ của con được đặt thế nào?

Nếu hai vợ chồng có chung một họ thì người con sẽ mang họ này. Nếu họ của vợ và chồng khác nhau thì trong vòng một tháng sau khi sinh, phải chọn họ của một trong hai người để đặt cho con. Không được lấy họ ghép của bố và mẹ.

Có nghĩa là, nếu bố hoặc mẹ đã mang họ ghép, con sẽ không được lấy họ của người này. Họ được ấn định cho người con đầu tiên sẽ được áp dụng cho tất cả những người con tiếp theo để các con đều có họ thống nhất. Nếu một tháng sau khi sinh bố mẹ vẫn chưa thống nhất được họ của con, Tòa án Gia đình sẽ trao quyền quyết định cho một trong hai người.

Bảo Ngọc