Float banner Left 160x600

Float banner Left 160x600

Siêu thị có được phép kiểm tra túi xách khách hàng?

Ảnh minh họa: Trung Hiếu

TBVĐ- Tại một số siêu thị, nhân viên thường yêu cầu kiểm tra túi của khách hàng. Cả nhân viên bảo vệ cũng có thể yêu cầu khám túi nếu họ nghi ngờ trộm cắp. Trong trường hợp như vậy, khách hàng có buộc phải cho khám xét túi hay được phép từ chối?

Theo luật, kiểm tra túi trong mọi trường hợp là không hợp pháp và không được chấp nhận, nếu không thực sự có sự nghi ngờ trộm cắp xác đáng, do kiểm tra túi là hành vi vi phạm quyền riêng tư của khách hàng (theo phán quyết của tòa án liên bang, án số: VIII ZR 106/93).

Chính vì vậy, không có quy định nào yêu cầu khách hàng phải chấp nhận hành vi kiểm tra này. Trong trường hợp này, quyền sở hữu của siêu thị phải đứng sau quyền riêng tư của khách hàng (tòa án Liên bang, án số: VIII ZR 221/95).

Nếu khách hàng từ chối cho khám xét chỉ có cảnh sát mới có quyền kiểm tra. Trong mọi trường hợp, nhân viên bảo vệ không được sử dụng bạo lực, do nếu nhầm lẫn họ sẽ phải bồi thường tiền đau đớn cho người khách hàng vô tội do bị khám xét vô lý (theo phán quyết của tòa án địa phương Osnabrück, án số: 40C 269/88).

Có thể bổ sung quy định kiểm tra túi trong các điều khoản và quy chế của siêu thị? Như đã đề cập, mọi quy định về việc khám xét túi của siêu thị  đều không có hiệu lực, nếu việc kiểm tra túi diễn ra không có chứng cứ nghi ngờ cụ thể.

Do vậy yêu cầu kiểm tra phải rõ ràng, rành mạch. Lịch sự yêu cầu hoặc khuyên nhủ không có ý nghĩa pháp lý. Do vậy, không thể cấm cửa khách hàng vào siêu thị, nếu họ từ chối không cho kiểm tra túi.

N.Huyền